Jakub Jankiewicz logo

Język: Polski

Uses

Prywanty Laptop

Dzwięk

Aparat fotograficzny

Inny sprzęt

Oprogramowanie

Pulpit

Rozszerzenia Przeglądarki Internetowej

Dotfiles

Niektóre z moich plików konfiguracyjnych

Programistyczny Stack Technologiczny

Zainspirowane uses.tech